Vstoupí-li chodec na silnici, stává se účastníkem silničního provozu stejně jako auto, motocykl nebo invalidní vozík. Je proto povinen dodržovat předpisy, které zabezpečí, aby chodec neohrozil jiné účastníky provozu ani sebe. Chodec se totiž stává nejzranitelnějším účastníkem dopravního provozu, protože není ničím chráněn. Řidič v autě je kryt kapotou auta, motocyklista má na hlavě helmu.

Chodec není chráněn vůbec ničím. Je proto jasné, že jakýkoliv střed s pevnou hmotou způsobí nepříjemné a často životu nebezpečné zranění. Jediné, co chodce chrání, je reflexní označení oděvu ve tmě a dodržování předpisů pro chodce na silnici. Proto je tak důležité znát tato pravidla a dodržovat je. Je přece důležité, abychom nehody s chodci eliminovali na co nejmenší číslo.
chodci na přechodu
1/ Na přechodu pro chodce chodíme vpravo
2/ Přednostně využíváme značených a světelných přechodů, nadchodů a podchodů
3/ Přecházíme vozovku rychle, kolmo a neomezujeme auta v plynulé jízdě
4/ Nevstupujme na přechod pro chodce nebo vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem
5/ Nesmíme překonávat zábradlí nebo jiné zábrany a vstupovat do vozovky
6/ tramvaj má vždy přednost
7/ Vždy využíváme přednostně chodník
8/ Pokud jdeme po volné silnici, jdeme vždy po levé straně a využijeme reflexní označení na oděvu, batohu či kotnících a zápěstích. Reflexní označení nám umožní, abychom mohli být viděny až na 200 m. Toto zviditelnění umožní řidiči, aby včas přizpůsobil jízdu a vyhnul se ta střetu z chodcem.
růžová tramvaj
Všechna tato nařízení není vhodné podceňovat, podle statistik jsou chodci příčinou nejméně poloviny dopravních nehod, které se ročně stanou. Kolik je takových nehod zbytečných? Vždyť stačí se dobře seznámit se svými právy i povinnostmi na silnici, dávat pozor na to, abychom tato pravidla neporušovali a tak můžeme ovlivnit mnoho lidských osudů.