Hlavním znakem těchto dnes mladých lidí je to, že chtějí především zábavnou práci, která je bude naplňovat, a potom jsou ochotni jí obětovat hodně. To si uvědomují velcí zaměstnavatelé, kteří se musí oprostit od dříve praktikované praxe, která byla akceptována staršími lidmi.
Mileniálové vyrůstali obklopeni všemi nejmodernějšími technologiemi, s kterými se museli jen o trochu starší kolegové učit pracovat a zvykat si na ně. A co víc, práce je pro ně důležitá, ale nabyté prostředky slouží hlavně k tomu, aby si mohli život užívat a skrze ně si plnili sny, ke kterým jejich rodiče tolik snadný přístup neměli.
vousatý chlap

A proč jsou pro velké i malé podniky zajímaví?
V první řadě jsou velkou investicí pro budoucnost společnosti a to je třeba využít, aby neodešli své cíle naplňovat jinam. Firmy se jednoduše musí postupně přizpůsobit jinému pracovnímu stylu mladších.
V druhé řadě dokážou být mileniálové loajálními zaměstnanci a není možné jejich generaci obejít. Velké společnosti to chápou a budují svůj byznys s nimi. Ptají se, jak vylepšovat pracovní prostředí a vycházejí vstříc nestandardními pracovními bonusy. Dnes už jsou známé pojmy jako sick days, home office atd. Je nutno také počítat s tím, že mileniálové nemají problém měnit práci.
V neposlední řadě, jak již bylo zmíněno výše, generace Y nepociťuje obvykle žádné těžkosti při práci s moderními technologiemi a je zvyklá být pořád online. Pokud je chce společnost zaujmout, nestává se tak dříve obvyklými způsoby klasické inzerce, ale je třeba vyvinout kreativnější způsoby přes chytlavé výzvy na sociálních sítích apod.
žena v kavárně
A poslední neméně důležité body jsou ty, že společnosti, které se zajímají o ochranu životního prostředí a o ostatní lidi či charitativní projekty, jsou často vyhledávanými a mladí lidé se v nich cítí více naplněni. Jsou si vědomi toho, že velké korporace nesou spoluodpovědnost za dění na světě a toho chtějí být součástí. Pokud nejsou spokojeni, často se vrhají do zakládání vlastních pracovních projektů, protože je často ještě nesvazuje obava o zajištění nejbližších.