Zatímco techničtí analytici se zaměřují na analýzy grafu a krátkodobé investice, fundamentální pracují se skutečnou hodnotou společnosti a tu srovnávají s cenou akcií na trhu, což je záležitost značně pomalá a dlouhodobá. Je čistě na vás, která cesta vám bude radit ve vašich investičních krocích, pojďme si ale říct něco o nevýhodách technické analýzy grafů a způsobech, jakými mohou tyto metody spolupracovat.
graf bohatství
Obchodování x investování
Technická a fundamentální analýza mají nejen rozdílné praktiky, ale i cíle. Technická se snaží identifikovat řadu krátkých či středně dlouho trvajících obchodů, zatímco fundamentální množství dlouhodobých investic. Dobrý příklad, na kterém se dá rozdíl konkrétně vysvětlit, je pronajmutí domu a koupě na celý život.
Mnoho kritiků technické analýzy považují její praktiky za přinejlepším neprokazatelné, v horším případě sázkou do loterie. Nebuďte překvapení, když budou schopni tyto způsoby kritizovat natolik, že budou celou disciplínu nejen zpochybňovat, ale dokonce i zesměšňovat její příznivce. Zatímco většina analytiků z Wall Street se zaměřuje na fundamentální analýzu, většina zaměstnanců investičních společností uznává technickou analýzu. Existují dokonce profesní certifikáty pro technické analytiky a některé techniky jsou zahrnuté v CFA zkouškách, na rozdíl od ostatních.
znak pro bitcoin
Mohou obě metody koexistovat?
Technické a fundamentální analýzy jsou často pokládány jako zcela rozdílné a opačné, ale mnoho investorů zaznamenalo značný úspěch jejich spojením. Investor může například použít fundamentální analýzu k identifikaci akcie pod cenou a technickou k nalezení specifického bodu vkladu a prodeje. Tato kombinace pracuje skvěle, když jsou cenné papíry výrazně nad cenou a jejich brzká koupě by se stala velkou chybou.
Použití obou analýz není investičními skupinami příliš přijímané, ale je jasné, že pokud pochopíte obě školy, můžete z obou těžit jen benefity.