Kdo z vás někdy ochutnal mořskou vodu, bude mu možná připadat jako velice silně přesolený vývar. Slaná mořská voda se opravdu nedá pít, a paradoxně zahynete žízní do několika dnů od doby, kdy vaše loď ztroskotá uprostřed oceánu, a vy nemáte k dispozici žádnou vodu pitnou, tedy sladkou.

Mořskou vodu si doma můžete v bazénu velice snadno vytvořit, bazénová sůl je velmi dobře dostupná a není drahá, takže vám nic nebrání v tom sypat a sypat jeden pytel za druhým. A nasypete jich tam opravdu mnoho, abyste docílili stejné koncentrace, jaká v mořích panuje, do nadzemního bazénku o průměru 366 cm a výšce jeden metr, který se dnes běžně prodává, budete potřebovat celkem osm padesátikilových pytlů soli.

holčičky v bazénu

Bazénová sůl vám ovšem nemusí sloužit pouze pro simulaci mořského prostředí, využívá se i pro chlorování, tedy desinfekci vody. Kdo z vás je bystrý a pamatuje si ze školy, z hodin chemie, chemický vzorec soli, potvrdí, že se tu vyskytují pouze chlór a sodík, tedy za předpokladu, že je mořská sůl zbavena dalších prvků, jako je např. železo, jód nebo zinek. Jestliže podrobíme bazénovou vodu v určité koncentraci soli, která je mnohem nižší, než u mořské vody, elektrolýze, na elektrodách se bude do vody uvolňovat ionizovaný sodík a chlór. A chlór pak bude vodu desinfikovat podobně, jako se to provádí v úpravnách pitné vody.

žena v bazénu

Zařízení, které se k tomuto procesu využívá, se nazývá solinátor, je to tedy obdoba chlorové chemie, která zcela nahradí chlorové tablety (chlornanu sodného). Má to tři zásadní výhody:

Za prvé – chlorovaná voda s chlorovými ionty je údajně šetrnější k lidskému organismu a tento způsob úpravy vody je doporučován i pro osoby s alergiemi nebo pro děti.

Za druhé – pořizovací cena solinátoru je sice vyšší, ale pak už kupujete jen levnou sůl.

Za třetí – chlorové tablety musíte doma někde skladovat, je to však velmi toxická záležitost, která při kontaminaci spodních vod nebo jakéhokoli prostředí, kde rostlou rostliny, může způsobit škody obrovského rozsahu. Pokud by se k tabletám dostaly děti nebo zvířata, je to doslova život ohrožující pohroma.