Je charakteristický tím, že po splacení dlužné částky lze opětovně úvěr čerpat automaticky, pouze je nutno předem nastavit platný úvěrový rámec. Následně pokračuje forma tohoto finančního produktu jako v předchozí době.

karta

Revolvingové úvěry většinou využívá podnikatelská obec

Tohoto způsobu úvěrování zpravidla využívají podnikatelské subjekty pro překlenutí dočasné doby mezi fakturací a okamžikem splatnosti pohledávky. Menší firmy mohou revolving https://www.fahd.cz/revolvingovy-uver/ využít pro nákup zboží a doplnění zásob např. v e-shopech, což také bývá v začátcích podnikání jediný vhodný způsob. Uhrazením pohledávek ze strany odběratelů získá podnikatel potřebný finanční obnos a z něho pak provede splátku úvěru. Někdy se tímto způsobem řeší i běžné nákupy zboží pro domácnost.
Vždy záleží na konkrétním věřiteli, jehož podmínky úvěrování mohou být shodné s těmi ostatními finančními subjekty, ale mohou být i specifické a odlišné. Někteří dokonce umožňují uhradit celý úvěr předčasně bez sankcí. Součástí tohoto produktu zpravidla bývá i kreditní karta.

platební karta

Nevýhody

K nevýhodám patří poměrně vysoká úroková sazba v případě nedodržení splátkového kalendáře a prodlení se splátkou. Někdo považuje za nevýhodu vysoké minimální splátky ve srovnání s jinými typy úvěrů a poměrně úzký úvěrový rámec.
K revolvingovému úvěru je zapotřebí zpravidla souhrn podkladů, kterými klient potvrzuje svou bonitu (schopnost dostát svým závazkům). Jsou to především:

  • Doklady totožnosti u všech osob, které mají oprávnění jednat jménem firmy.
  • Výpis z běžného bankovního účtu, a to za období posledních tří měsíců.
  • Daňové přiznání za poslední zdaňovací období (jestliže je k dispozici).
  • Platné živnostenské oprávnění, případně výpis z obchodního rejstříku.

Úroková sazba je u tohoto typu úvěru buď pohyblivá, nebo pevná, přičemž se pružné sazby upravují na základě sazebníku mezibankovního trhu. Většinou však jde o dvouprocentní měsíční úročení, tedy „per month“.