V letošním roce má být nejpozději do 22.5. odeslána poslední várka složenek k platbě daně z nemovitosti. V naší zemi to dělá více než tři miliony složenek pro vlastníky nemovitostí. Finanční správa rozesílá obálky vždy právě v průběhu měsíce května a do konce května musí každý z vlastníků nemovitosti složenku zaplatit. Při vysoké částce, respektive při částce vyšší než pět tisíc korun, mohou poplatníci platit část dle určení Finanční správy do konce května a druhu část až v měsíci listopadu.
koule s 2018.jpg
Na papíře, na kterém máte složenku, máte také po přeložení možnost oddělit část tohoto listu, který vám zůstane. Na tomto papíru máte přehled o nedoplatku za loňský rok, výši platby a případně tedy ještě zde máte informaci o tom, kolik máte platit teď v květnu a kolik máte platit následně v listopadu. Další informace nebo nejasnosti můžete samozřejmě vyřešit na územním pracovišti, kam spadáte vy se svým případem. Tuto adresu a specifikaci pracoviště máte také na druhé části složenky, respektive oddělitelné části listu.
Pro platbu na každý rok je vždy určující stav věci k 1. lednu daného roku. Pokud jste si například pořídili nemovitost v roce 2016 v měsíci dubnu, daň zaplatili za rok 2016 ještě majitelé, kteří byli uvedeni v katastru nemovitostí ještě právě v lednu 2016. Vy byste potom zase platili až právě rok 2017. A takto je to každý rok.
polské bankovky.jpg
Na dani z nemovitých věcí se každoročně odvádí do státní kasy přibližně jedenáct miliard korun. V České republice je podíl vybrané výše daně z nemovitostí na HDP přibližně okolo 0,22% dle údajů z roku 2016. Oproti tomu například ve Velké Británii to v tomto roce bylo 3,11%. Stát se ale nehodlá do této daně nijak zvlášť míchat, i přes to, že u nás je jedna z nejnižších daní mezi vyspělými světovými státy. Tato daň totiž patří sto procentně do rozpočtů jednotlivých obcí, která mají možnost výběr samotné daně z nemovitých věcí zvýšit. Tuto možnost však nevyužívají a nechávají ji na státem stanovených výších.