Je považován za sídlo cisterciáckého opatství. Zajímavostí je, že tento klášter není takový, jaký známe, ale je určen pouze pro muže. Jedná se o nejvýznamnější památku jižních Čech. Název kláštera je odvozen od osady, která se nacházela v blízkosti. Je ve vyvýšené poloze na břehu řeky Vltavy. Byl obehnán hradbou, ale z té se dnes již dochovala pouze severní a východní strana.

klášter

Byl založen roku 1259 Vokem z Rožmberka a je postaven v gotickém stylu. Dokonce prodělal mnoho úpadků. Všechny lodě kláštera mají křížové klenby.
Je zde až do dnešního dne uchováván Závišův kříž, který mu daroval Záviš z Falkenštejna. Jedná se vlastně o relikviář z Kristova kříže. Na přání zakladatele se klášter stal klášterem rodovým a je zde pohřbeno několik generací celé rodiny, mezi které se řadí například Záviš z Falkenštejna, Vok I. z Rožmberka nebo Alžběta z Kravař.

kostel

Každým den je možné navštívit tridentskou mši. V měsících duben – září zde probíhají prohlídky s průvodcem a je přístupný veřejnosti. Samotný kostel byl dostavěn až ve 14. století. Má čtyři kaple, hlavní oltář a osm vedlejších. Má čtyři verze oltářního obrazu. Pod kněžištěm můžeme nalézt hrobku rodu Rožmberků. Vedle kostela se nachází Kaple sv. Anny, která byla v dávných dobách cílem poutí a Zimní kaple, která je přístupná pouze v zimních měsících.

mnich

Pokud byste rádi klášter navštívili, jsou veřejnosti přístupny prostory jako galerie, knihovní chodba či dva knižní sály. Můžete zde vidět například obrazy českých malířů, sbírku biblí nebo sbírku teologické a filozofické literatury.
V dnešní době zde žijí cisterciáci, kteří objekt rekonstruují. Dokonce je k vidění i Poštovní muzeum. K místu se váže legenda, ale neexistuje nikde žádný důkaz o tom, zda je pravdivá.
Pokud byste se rádi dozvěděli více, určitě neváhejte navštívit .