Marketingová komunikace je nesmírně důležitým prvkem marketingového mixu, neboť jejím úkolem je představení produktu zákazníků. Jedná se tedy o určitou prezentaci produktů, služeb a firmy samotné. Při plánování marketingové komunikace je potřeba zvolit hlavní prvek marketingového komunikačního mixu, prostřednictvím kterého bude zákazníkům přenášeno sdělení, následně je však nutné zvolit také komunikační strategii.
papír s otazníky
Na tuzemském trhu je však volba komunikační strategie mnohem jednodušší, než na trhu zahraničním, neboť zahraniční trh může pro firmu představovat velkou neznámou. Proto je důležité provést patřičný marketingový výzkum ještě před samotným vstupem na tento trh. Na jeho základě se pak firma může zaměřit na další a další činnosti.
vize na kostičkách

Komunikační strategie

Globální komunikační strategie – je využívaná globálními firmami a je založená na principu přenosu již zavedených úspěšných konceptů komunikace do zahraničí. Firma tedy upravuje pouze detaily týkající se zejména jazyku či volby médií. Jinak jsou využívána stejná témata i slogany po celém světě. Strategie je však vhodná pouze pro ty produkty, které nejsou vázané na sociálně-kulturní odlišnosti.
Adaptovaná komunikační strategie – jedná se o naprosté přizpůsobení podmínkám zahraničního trhu. Proto funguje na principu, kdy centrála stanoví základní koncepci a hlavní motiv, dceřiné společnosti pak tuto koncepci upraví podle kulturních zvláštností daného trhu.
Push strategie (neboli strategie tlaku) – produkt jde od výrobce k obchodnímu mezičlánku, který jej následně nabízí a prodává zákazníkovi.
Pull strategie (neboli strategie tahu) – výrobce působí reklamou na zákazníka, který si produkt sám vyžádá od obchodního mezičlánku a ten jej následně vyžádá od výrobce.
Kombinace pull a push strategie –výrobce působí reklamou na zákazníka, ale zároveň předkládá nabídku obchodnímu mezičlánku. Zákazník reaguje na reklamu výrobce tím, že vyvine poptávku na obchodní mezičlánek.