GDPR je zákon o ochraně https://www.lidovky.cz/foto.aspx%3Fr%3Dln_kultura%26c%3DA171109_111959_ln_kultura_ele osobních údajů. V platnost vstoupil na jaře letošního roku. Jeho hlavním bodem, který zamotal hlavu mnohým manažerům, je jeho zpřísnění nakládání s osobními údaji. Ani zaměstnanci firmy již nesmí s daty o zákazníkovi v rámci výkonu své práce volně nakládat, nýbrž vše musí být kontrolováno.
černá silueta muže před znakem GDPR

V prvních měsících prakticky nikdo nevěděl, jaká přesně jsou omezení či povinnosti a vzniklo z toho mnoho zmatků. Samozřejmě proběhla různá školení, avšak ta se týkala obvykle pouze vedoucích pracovníků a ti často buď sami dobře neporozuměli, nebo nedokázali informace svým podřízeným správně předat.

Velké firmy byly celkem nezasaženy, neboť měly už dávno pevná pravidla ohledně nakládání s údaji klientů, obvykle proto, aby se vyhnuly případným skandálům. I zde byly samozřejmě nutné určité úpravy, avšak celkem vzato období přechodu na nový zákon zvládly bez větších problémů.

Co ale znamenalo GDPR pro malé firmy? Mnohé z nich nevěděly, jak si se zákonem poradit. Jednalo se především například o menší call centra, která s citlivými údaji pracují běžně. Nyní si nebyli jisti, co si mohou dovolit a co ne.

Řešení samozřejmě přišlo poměrně brzy v podobně souhlasu se zpracováním osobních údajů, které zákazník podepsal a kdy dával souhlas k tomu, aby daná firma jeho údaje používala. Tím bylo zákonu učiněno zadost a nebylo nutné nic příliš měnit. Velké, zavedené firmy s tím samozřejmě příliš problémů neměly. Hůře na tom byly právě menší podniky.
logo GDPR v modré barvě

Vraťme se znovu k příkladu call centra. Pokud klient nedal souhlas s GDPR, neměli by dle zákona dané číslo vůbec používat. Problém nastává ve chvíli, kdy se specializuje na tzv. „studené hovory“, tedy volání zákazníkům konkurence. Zde potenciální klient nemohl ani souhlas podepsat.

Nutno říci, že pro část malých firem bylo GDPR prakticky likvidační. Obvykle nedokázali přesvědčit své zákazníky, aby souhlas se zpracováním osobních údajů podepsali, a tak museli skončit, neboť nemohli vykonávat svou činnost.

Na druhou stranu jsou i malé podniky, které vše ustály bez větších ztrát. Zde záleží především na pověsti dané firmy a na její strategii. Byl to boj o to, kdo si dokáže zákazníky udržet. Přežili jen ti nejlepší.