Školu založila Marie Montessori ve dvacátém století. Její vzdělávací systém se řídí heslem: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“
 obrázek na tabuli

Výhody

ZPŮSOB VÝUKY
·         Jak již heslo nepovídá, učitel je „pomocníkem“ ve vzdělání. Dítě je tím pádem vedeno k větší samostatnosti.
·         Na dítě není vyvíjen tlak, jak by měl svoji osobnost rozvíjet. Nevznikají tak psychické bloky a nechuť k učení vystřídá radost z objevování.
·         Do výuky jsou zahrnuty i takzvané „skutečné aktivity“. Jedná se o činnosti, které člověk využije v praktickém životě, například pečení nebo zahrádkaření.
·         Dítěti nejsou předkládány hotové definice. Například v matematice se vysvětluje, PROČ daný vzorec vypadá zrovna takto. Upřednostňováno je tedy odůvodňování a praktické zkoušení.
·         Chyba je brána jako signál, že je na místě dané učivo si procvičit. Dítě by nemělo hned podléhat stavům méněcennosti, když spolužák má o dvě chyby méně.
·         K vyučování jsou používány různé speciální pomůcky a materiály. Dítě si volí, se kterými chce pracovat a rozvíjí svoji kreativitu.
přátelství
PROSTŘEDÍ
·         Ve třídě se nesetkáte s typickým rozčleněním na katedru a lavice. Prostor je rozdělen na několik pracovních koutků.
·         Dítě si samo vybírá místo, kde chce pracovat. Díky tomu se cítí pohodlně a uvolněně.
·         Učení je doprovázeno pohybem po prostoru a manipulací s pomůckami. Pohyb a motorika jsou totiž silně spjaty s intelektem.
·         Dítě si samo volí, s kým chce pracovat. Jelikož se ve třídách jedná o věkově smíšené skupiny, děti se učí od sebe navzájem.
·         V celé škole vládne ticho a klid. Je prokázáno, že právě tyto dva faktory mají neuvěřitelný účinek na psychickou vyrovnanost člověka.
HODNOCENÍ
·         Vnitřní motivace má přednost před trestáním a odměňováním. Dítě pak vykonává činnosti pro svoje potěšení.
·         Dítě dostává potvrzení se slovním hodnocením, a to i na konci roku místo vysvědčení. Nedochází tak k porovnávání známek mezi žáky a vzájemnému ponižování.
 geometrická tělesa

Nevýhody

DOSTUPNOST
·         Přestože se Montessori školy stávají rok co rok populárnější, stále nejsou všude dostupné. Vzhledem k tomu, může být problém s kapacitou.
·         V rámci Montessori nejsou vyvinuty všechny stupně vzdělání. Otázka tedy zní, zda dítě zvládne například přechod ze základní Montessori školy do běžné střední školy.
ÚROVEŇ
·         Ne všichni jsou na netradiční způsob výuky zcela připraveni nebo si pod ním představují něco jiného. Z toho důvodu mnozí chápou Montessori jako školu pro „slabomyslné“ nebo „neposlušné“ děti.
·         Jelikož je látka probírána specifickým způsobem, někteří pochybují i o kvalitě a kvantitě probrané látky. Děti z Montessori tak bývají mnohdy podceňovány.
 
Pokud Vašemu dítěti nevyhovuje běžný systém vzdělání, ale zároveň pochybujete o alternativních školách, běžte se nejdříve do nějaké podívat a zažít si výuku na vlastní kůži. Třeba už pak pochybovat nebudete.