Trendy ekologie se dnes odráží snad úplně ve všem. Ekonomové se snaží generovat zisk takovým způsobem, aby jeho výroba zatěžovala co nejméně životní prostředí. Lidé se snaží sportovat na vyznačených cestách aby nenarušovali místní habitaty a ekologie se dotýká také jídla. Existuje však aspekt, který má na přírodu zásadní vliv, ale náklady na jeho změnu jsou často příliš nákladné.
zavěšené žárovky
Jedná se samozřejmě o výrobu elektrické energie. To může působit směšně, ale pouze pro toho člověk, který nemyslí na budoucnost. Po dlouhou dobu byly zdrojem energie fosilní paliva. Ta se využívala hlavně v tepelném průmyslu, ale také v jiných odvětvích.  Ať chceme nebo ne ropu najdeme úplně všude.
Nachází se v potravinách, výrobcích, sprejích či jiných běžně používaných věcích. Je náročné si uvědomit, že ropu najdeme také v plastech, které tvoří hlavní část obalů snad všeho. Ropa ale znatelně zasahuje do jedné oblasti a to jsou pohonné hmoty. Zde najdeme několik fragmentů, které se z ropy vyrábějí. Jde tedy o naftu, benzín a plyn. Na tyto všechny skupiny dnes jezdí většina motorových vozidel, které jsou dnes brány jako automatická záležitost.
měsíc za větrníkem
I přes rostoucí cenu je o pohonné hmoty značný zájem, ale je třeba se mít na pozoru. Nejen podle teorií, ale také na základě podložených faktů víme, že zásoby této látky jsou omezené. Jedná se vlastně o stlačené pozůstatky pradávných živočichů. A po stovkách let intenzivní těžby jsou zásoby téměř vyčerpané.
Je tedy dobré se poohlédnout někde jinde. Existuje tolik alternativních zdrojů elektrické energie, které jsou uplatnitelné v praxi. Mezi ty nejznámější patří větrné elektrárny, sluneční solární panely, vodní elektrárny. Tyto všechny jsou již běžně aplikované v praxi, ale díky vyšší náročnosti nejsou příliš hromadně využívány.
instalace žárovky
Mezi celebritu mezi ekologickými zdroji energie patří solární panely, které jsou běžné dostupné a již dnes se používají k vytápění domů, nabíjení telefonu, nebo ohřívání vody. Otázkou však zůstává, kdy tyto zdroje elektřiny plně nahradí ty zastaralé.