Učení nemusí být vždy mučení. Pokud víte, jak správně postupovat.

Naučte se dělat přestávky
Ačkoliv to může znít jednoduše, je téměř uměním strávit učební přestávku efektivně. A přitom jsou přestávky důležitým základem celého učebního procesu. Přestávky v průběhu učení je vhodné rozdělit na kratší (15 min) a delší (1 h).Kratší přestávky je vhodné zařadit po 1-2 hodinách intenzivního učení. Hlavní je se řídit potřebami vlastního těla. Tento interval si klidně můžete upravit podle sebe. Důležité je, aby tyto přestávky byly stejně dlouhé v jednotlivých cyklech učení. Delší přestávky je vhodné dělat v polovině učícího dne a na jeho konci.

V průběhu dne vám pomohou znovu nabrat síly před následujícím učení, zatímco ke konci dne slouží k tomu, abyste se zklidnili a připravili ke spánku. Během přestávek nezapomeňte vyvětrat v místnosti, ve které se učíte.

Při plánování přestávek můžete narazit na otázku, jak vypadá ideální přestávka. Měli byste dělat cokoliv, co vám udělá radost. Hlavní je, aby přestávky probíhaly mimo prostředí, ve kterém se učíte. Učíte-li se v pokoji, o přestávce se zajděte projít ven, nebo protáhnout do jiné místnosti. Pokud totiž zůstanete ve stejné místnosti, váš mozek nepozná, že máte přestávku, a tedy si méně odpočinete. Také se nedoporučuje trávit tento čas před obrazovkou ať už počítače či televize. Zkuste tento čas využít lépe.

Zorganizujte svůj čas
Vytvořte si harmonogram, který bude zahrnovat všechny hlavní aktivity dne. Rozvrhněte si, kdy se budete učit, zahrňte do něj také plánované návštěvy či další události. Stanovte si také týdenní cíle, které v průběhu týdne budete plnit. Mohou vám pomoci se soustředěním na konkrétní úkol.

Pomůže vám to zmapovat váš čas a využít ho co nejefektivněji. Navíc skutečnost, že postupně odškrtáváte jednotlivé úkoly je důkazem toho, že vidíte určitý pokrok. Což může mít za následek právě snížení stresu. Při plánování nezapomínejte na to, že každý předmět může vyžadovat jiné úsilí. Proto si předem promyslete, kolik času na něj budete skutečně potřebovat.

Důležité také je se při učení soustředit pouze na jednu věc. Naši paměť můžeme přirovnat ke skříňce se šuplíky. Když se učíme jednu věc, máme otevřený pouze jeden šuplík, se kterým pracujeme. Ale když máme rozdělaných více věcí zároveň (a tedy máme otevřeno více šuplíků), může se nám stát, že budeme mít ve věcech zmatek a nevyznáme se v nich.

Zpětná vazba
Není nic horšího než nevědět, jestli jsme splnili daný úkol. Jak to vyřešit? Důležité je přemýšlet již při plánování samotných úkolů. Je nezbytné si stanovit konkrétní cíl, kterého chceme dosáhnout a který je měřitelný. Příklad správného cíle: Za týden přečtu 70 stran v knížce. Příklad špatného cíle: Během týdne budu číst knížku. Čím konkrétnější cíl bude, tím lépe se vám bude učit, protože víte, kam chcete směřovat.